serbestpiyasa.co

Marka Nedir Marka Çeşitleri Ve Açıklamaları

Kısaca Marka Nedir

Şirket ya da firmanın kendi ürünlerine verdiği isim ya da isimlere marka adı verilmektedir. Marka firmanın kendi adı da olabilir ya da ürünü için kullandığı isim de olabilir. Bir ürünü piyasadaki benzer ürünlerden ya da piyasadaki diğer ürünlerden ayırt etmek için kullanılan marka isim, amblem, desen, sayı, sözcük harften oluşabilmektedir. Belirlenen marka baskı yönteminde çoğaltılıp dağıtılabilmelidir. Belirlenen markalarda isim ya da marka her ikisi birden tescillenebilmektedir.

Marka Nedir Ve Marka Çeşitleri

Marka

Marka Çeşitleri Nelerdir

Marka sahip olduğunuz ürünü diğerlerinden ayırmaktadır. Belirlediğiniz marka patenti olan ürününüzü tanıtacak bir araçtır. Diğer ürünlerden farklılığını ortaya koyacak ve akılda kalıcılığını sağlayacaktır. Marka belirleme aşaması ardından marka tescil işlemleri başlamaktadır. Marka tescilinde belirli grup dahilinde işlem yapılmaktadır.

Markanız bu özelliklerden hangisine uygunluk gösteriyorsa bunlardan herhangi birinin seçimi ile markanız uygun olduğu bölüme göre tescil ettirilir. Gerekli koşulları taşıyan ve kendi içerisindeki gruptaki markalardan farklılık gösteren ürünler marka patent alarak koruma altına alınmaktadır. Bu şekilde marka çeşitliliği içinde belirli bir gruba alınması karışıklığı azaltmaktadır. Değerlendirmeler ile markanız bu çeşitlerden herhangi birini kapsayacak şekilde belirlenmektedir.

Marka çeşitleri ise;

  • Ticaret markaları,
  • Hizmet markaları,
  • Garanti markaları,
  • Ortak markalar olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır.

Ticaret Markaları Nedir

Ticaret markaları, bir firmanın üretimi ve satımını yaptığı ürününü diğer işletmelerden, firmalardan ayıran işaretlerden oluşmaktadır. Satımı yapılan ürünün üzerinde ya da ambalajında kullanımı yapılmış marka, isim ticaret markası olarak adlandırılmaktadır. Hizmet markası ise bir firma ya da işletmenin yapmış olduğu hizmetleri diğer firmalardan ayıran işaretlerdir.

Hizmet Markaları Nedir

Hizmet markaları kapsamında bankalar, +hastaneler, reklamcılık sektörü, radyo-televizyon yayınları, otel, restoran, eğlence hizmeti sağlayan firmaları kapsamaktadır. Bu tür sektörlerin ürünleri marka tescili ile koruma altında olma durumunda, verilen marka çeşidi hizmet markalarıdır.

Garanti Markaları Nedir

Garanti markaları, marka sahiplerinin kontrolünce, diğer işletmelerin ortak özelliğini, üretim usulü, coğrafi manşeti, kalitesi gibi özelliklerini garanti altına alan işaretlerden oluşmaktadır. Garanti markası kapsamında bazı örnekler arasında TSE markası gibi firmaların gerekli standartlarda üretim yaptığını belirten belge, ISO 9000 gibi işlemler garanti markası kapsamına girmektedir.

Ortak Markalar Nedir

Ortak markalar ise üretim, ticari ya da hizmet işlemlerini kapsayan, bir grubun ürün ya da hizmetlerini diğer işletmeler ya da firmaların ürün ya da hizmetlerini ayıran işaretlerden oluşmaktadır.

Marka Seçimi

Marka seçimi yaparken üretim alanı, üretilen ürünün özellikleri, satıştaki konumu, tek olabilme özelliklerine dikkat ederek isim ya da logo belirlenmelidir. Piyasadaki ürünlerle benzerlik göstermemelidir. Akılda kalıcılığı ve dikkat çekiciliği de önemli olmaktadır. Marka belirlendikten sonra marka tescili yapılmalıdır. Marka tescili yapılan markalar yasal olarak koruma altına alınmış olmaktadır.

İlginizi Çekebilir :  Konkordato Nedir Neden Yapılır Ve İflas İle Arasındaki Farklar

Firmaların kullandıkları markalar ekonomik değer taşımaktadır. Firmaların satışını arttırmak amacıyla yaptığı reklamlarda en önemli unsur olarak marka kullanılır. Marka ürünün var olmasını sağlamaktadır. Marka patenti ise ürününüzü yaşatacak markanın korunması anlamına gelir ki bu da markayı belirledikten sonraki en önemli aşamadır.

Markasını belirlemiş olan kişi marka patenti aldığı zaman kötü niyetli kişiler aracılığıyla ürünün taklit edilmesi, kullanılması, satılması, çoğaltılması gibi durumlarda mahkemeye başvurabilmeli ve taklit edilen piyasadaki toplatma hakkına sahip olabilmesi açısından önemlidir. Patent sahibi olan bir ürüne marka tescili yapılmışsa kötü niyetli kişilerin kullanımında maddi ve manevi zararını bu kişilerden para cezası olarak alabilmesini sağlamaktadır. Aksi durumda hiçbir hak iddia etme şansı bulunmamaktadır.

Rüçhan Hakkı Nedir?

Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelmektedir. Rüçhan hakkı sahibi olabilmek için Paris Sözleşmesinde üye görülen ülkelerin herhangi birinde yapılan marka başvuru tarihinden sonraki altı ay içerisinde Türkiye’de marka başvurusu yapıldığında rüçhan hakkı elde edilmektedir.

Patenti alınan ürün için oluşturulan marka için aynı marka ya da aynı konuda farklı kişiler tarafından yapılan marka başvurularında başvuruyu ilk yapan kişinin başvurusu kabul edilmektedir. İkinci kişinin başvurusu kabul edilmemektedir. Aynı markadan başka bir ülkede başvuru yapılması hakkına da rüçhan hakkı verilmektedir.

Sergilenmiş bir ürün için de rüçhan hakkı doğmaktadır. Bunun için marka patent başvurusunda kullanılan markanın ya da hizmetin milli ve milletlerarası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi’nde adı geçen ülkelerde resmi olarak tanınan sergilerde teşhir edilmiş olması göz önünde bulundurulmaktadır. Sergi teşhir tarihinden sonraki altı ay içinde Türkiye’de markasını tescil ettirmek için başvuru yapan kişi rüçhan hakkından yararlanabilecektir. Bu hakka başvurabilmek için sergide teşhir edilen ürünün çeşidini, cinsini açıkça belirten ve sergilendiğinin görünür şekilde tarihi ve resmi açılış tarihini gösteren bir belgenin bulunması gerekmektedir. Bu belgeyi için Türkiye’de yetkili kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Bu şekilde sergide teşhir edilmiş ürün için birden fazla kişi aynı konuda başvuru yapmış ise yapılan incelemeye göre ilk başvuru yapan kişi rüçhan hakkından yararlanacaktır.

Rüçhan Hakkı Nedir

Rüçhan Hakkı

Rüchan Hakkından Yararlanmak İçin Gerekenler

Rüçhan hakkından yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında başvuru yapılacak ülke Paris Sözleşmesine üye olması gerekmektedir ve bu ülkede ikametgah ya da iş durumu olmalıdır. Rüçhan hakkı ortaya çıkabilmesi için tescil başvurusunda aynı marka için iki kişinin başvurmuş olması gerekmektedir. Marka tescili nedeniyle usulünce başvuru yapılmış olması ve yapılan marka tescili için ilk başvuru tarihinden sonra altı ay içerisinde Türkiye’de başvuru yapılması gerekmektedir. Rüçhan hakkından yararlanarak markasını Türkiye’de tescil ettirmiş kişi ülkesellik anlaşmasına göre markanın sağladığı yasal haklardan yararlanabilecektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.