serbestpiyasa.co

Kurumlar Vergisi Nedir Nasıl Hesaplanır Ne Zaman Ve Nereye Ödenir

Kurumlar Vergisi Nedir?

Vergi bir devletin esas kazançlarından biridir. Ülkemizde ise vergiye yönelik esaslar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Vergi daireleri de vergi ile ilgili bütün konularda mükelleflerin işlem yaptıkları devlet kurumudur. Ülkemizde tahsil edilen çok çeşitli vergi biçimleri bulunur. Gelir vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi gibi konular mevcuttur. Bunlar arasında kurumlar vergisi en özel vergi kolunu oluşturur. Diğer vergilere çok daha fazla muhatap bulmak mümkünken, kurumlar vergisi belirli bir biçimi kapsar. Kurumlar vergisi yasalar nezdinde kurum olarak geçen oluşumların kazançları üzerinden alınan vergi çeşididir. Bir vergi yılı içerisinde elde edilen kazançlar vergi sistemi çerçevesinde hesaplanır ve bu kazanç üzerinden vergi ödemesi yapılır.

Kurumlar Vergisi Nedir

Kurumlar Vergisi

Kurum kimliği farklı bir kimliktir. Şahıs şirketleri bu kapsama girmezler. Sermaye şirketleri kurum olarak kabul görür. Bunlar arasında anonim, limited, hisseli komandit gibi kuruluşlar bulunur. Ayrıca kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri, iş ortaklıları, kurum kazancı gelir vergisinin konusuna girenler de kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilirler.  Bu tür oluşumların ödediği vergi ise kurumlar vergisi olarak tanımlanır.

Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi, kurumun bir yıllık vergi dönemindeki kazancı üzerinden belirli yüzde olarak hesaplanır. Bu oran yıllık %20’dir. Ancak geçtiğimiz dönem içerisinde yapılan bir değişiklikle 2018-2020 yılları arasında geçici olarak bu oranın %22’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Hesaplanan tutarın ödenmesi mecburidir. Ek olarak kurumlar vergisi nasıl hesaplanır sorusuyla ilgili iki mükelleflik biçimi bulunur.

Bunlardan ilki tam mükellefiyettir. Kurumlar vergisi kapsamında değerlendirilen kurumların kanuni veya iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olanlar, yurt dışında elde ettikleri kazancın vergisini de ödemekle yükümlüdürler. Dar mükellefiyet kavramı ise vergi ödeme kıstasını da kısıtlar. Buna göre kanuni merkezi ya da iş merkezi sistemlerinin her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmadığı yani bunlardan herhangi birisi yurt dışında olan kurumlar için hesaplama değişiktir. Bu kurumların kazançları hesaplanırken sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde elde edilen kazançlar esas alınır.

Ne Zaman Ödenir?

Kurumlar vergisi ödemesi beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenebilir. Ödemeler vergi daireleri ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilir. Yani bu dönem beyannamenin verildiği dönem olan Nisan ayı içerisidir. Beyanname verildikten sonra ödeme yapılması zorunludur. Aynı şekilde beyanname verilmesi de zorunludur. Beyannamenin usulüne göre verilmesi gerekir. Usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda kurum hakkında cezai işlem uygulanır. Kurumlar vergisinin zamanında ödenmediği durumlarda ödenmediği gün başına faiz işlemi uygulanır. Ödeme sırasında ise bu faiz oranı da hesaplamak suretiyle ödeme tahsil edilir. Ancak verginin çok yüksek olması halinde vergi dairesi kurumun hesaplarına bloke koyabilir. Ödeme gerçekleşmeden ise bu blokenin kaldırılmaması gibi bir sorunla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle verginin zamanında ödenmesi büyük bir önem taşır.

İlginizi Çekebilir :  İcradan Mal Nasıl Alınır İcradan Ev Ve Araç Alma Hakkında Bilgiler

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kurumlar vergisine tabi olan kuruluşların beyan vermesi zorunludur. Her bir kurum vergiye tabi olan kazancını belirttiği bir beyanname verir. Bağlı bulunan vergi dairesi kurumun kanuni veya iş merkezi olan yerin vergi dairesidir. Verilecek beyannamelerin şekil ve içerikleri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Kurumlar vergisi kanununda belirli durumlarda verilen beyanname ile belirtmek suretiyle indirim ve vergiden muaf ödemeler bulunur. Bunlar arasında kurum tarafından yapılan sponsorluk harcamaları bulunur. Sponsorluk harcamamaları kapsamında yapılacak indirim tutarı spor kulüplerinde kulübün amatör veya profesyonel olmasına göre değişen yüzdelerde hesaplanır. Bağış ve yardımlar da kurumlar vergisi tutarında indirim olarak yansıtılabilecek kalemler arasındadır. Bağışın makbuzunun mutlaka ibraz edilmesi gerekir. Ar-Ge indirimleri de vergi tutarında indirime tabi olan kısımdır. Bu kapsamda kurum bünyesinde yapılan bütün araştırma ve geliştirme çalışmalarının bedelleri beyanname de gösterilerek indirim kapsamına sokulabilir. Ayrıca kurumun özelliğine bağlı olarak kurum harcamalarının bazı kalemleri de indirim kapsamında tutulabilir.

Ne Zaman Nereye Verilir?

Kurumlar vergisi beyannameleri bağlı bulunan vergi dairesine her yılın Nisan ayının birinci gününden itibaren verilebilir. Beyanname vermenin son günü ise aynı ayın 25. günüdür. Beyanname  aynı şekilde elektronik ortam üzerinden de gönderilebilir. Eğer kurum ‘’E-Beyanname’’ hizmetini kullanıyorsa beyanname vermek için vergi dairesine gitmesine gerek yoktur. Beyanname bir kurumun bütün şubeleri, büroları, mağazaları, imalathaneleri gibi merkezden ayrı kolları için birlikte verilir. Adresler farklı olsa bile beyanname verilmesi sırasında esas alınan adres kurumun merkezidir.

Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Farkı Nedir?

Kurumlar vergisinin ve gelir vergisinin temelini aynı konu oluşturur. İki sistemde de elde edilen gelir üzerinden belirli bir vergi ödemesi alınır. Ancak kurumlar vergisi oranı sabittir. Buna rağmen kurum tanımı dışında kalan şirketlerden alınan vergi miktarı %15 ile %30 arasında değişir. Her iki vergi biçimini düzenleyen kanunlar birbirinden farklıdır. Ayrıca gelir vergisini veren kesim ile kurumlar vergisini veren kesim arasında fark bulunur. Menkulleri üzerinden kazanç elde edenler de gelir vergisi verme konusunda yükümlüdürler. Aynı zamanda çalışanların da aldıkları ücretler gelir vergisi kapsamında değerlendirilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.