serbestpiyasa.co

Konkordato Nedir Neden Yapılır Ve İflas İle Arasındaki Farklar

Konkordato Nedir

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, bazı firmaları yaklaşık olarak 12 yıldır pek başvurulmayan bir yola yöneltti. Konkordato ilan etmek zorunda kaldılar. Bunun bir sebebi de iflas ertelemenin artık mümkün olmamasıdır. Mali yönden zor durumda ve batmış olan bir şirketin ya da firmanın borçlarını belli koşullar çerçevesinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmaya konkordato denir. Konkordato, kontrol edemediği mali koşullar nedeniyle zor durumda kalmış ve güvenilir bir borçlu şirket ya da firmanın korunması için hazırlanmış hukuki bir anlaşmadır. Son zamanlarda çok duyduğumuz bu kavram, iflastan farklı bir durumdur.

Konkordato Nedir

Konkordato

Konkordato İlan Etmek ve İflas Etmek Arasındaki Farklar Nelerdir ?

Borçlarını ödeyemeyen bir şirket, konkordato istemek için bir icra hukuk mahkemesine başvurmak zorundadır. İflas ertelemeden en önemli farkı konkordato istedikten sonra şirkete verilen sürenin sadece 3 ay olmasıdır. İflas erteleme istediğinizde bu süre 1 yıldır. 3 ay içinde mahkemenin konkordato başvurusunda bulunduğu şirket için atadığı konkordato komiseri alacaklılarla buluşuyor ve borçların bir kısmından feragat edip geri kalanlar için de uygun ödeme koşulları talep ediyor. Eğer toplam alacaklıların yarısından fazlası, üçte ikisi şartları kabul ederse anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmanın daha sonra ticaret mahkemesi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Kabul ederse şirket belirtilen şartlara uygun olarak borçlarını ödemeye başlıyor. Ama bu anlaşma ticaret mahkemesi tarafından reddedilirse şirket hakkında iflas kararı veriliyor.

Bir şirket ya da firma, borçlarını ödeyemez hale geldiğinde ve anaparası da tükendiğinde iflas istemekle yükümlüdür. Eğer böyle bir durumda iflasını istemezse İcra ve İflas Yasası’nı ihlal etmiş olur ve şirket sahipleri hapis cezası alabilir. Ayrıca alacaklılar ticaret mahkemesine başvurursa, mahkeme de şirketi için iflas kararı verebilir. Mahkeme aracılığı ya da şirketin kendi isteği sonucu iflas kararı verildiğinde şirket sahiplerinin bütün malvarlığına el konulur. Bu mallar yoluyla alacaklılar zararını tahsil eder. İflas eden kişinin bütün malları ve hakları alacaklıların eline geçebilir. Ayrıca şirketin iflas yoluna nasıl girdiği konusunda da bir araştırma yapılır ve bir yargılama süreci gerçekleşir ve cezai işlem uygulanabilir. Bu yola girmek istemeyen ve borcunu ödemek için yeni şartlar oluşturmak isteyen şirketler konkordatoya başvurur.

İlginizi Çekebilir :  Marka Nedir Marka Çeşitleri Ve Açıklamaları

Konkordato Neden Yapılır ?

İflas yoluna gitmemek ve borçlarının en azından büyük bir kısmını ödemek için dürüst bir borçlu konkordatoya başvurur. Mahkeme de bu borçlunun haklarını korumak için konkordato talebini kabul edebilir. Konkordato, toplam borcun borçlunun ödemesi gereken yüzdesidir. Borcun konkordatoda kabul edilen kısmı ödenir ve borçlu diğer borçlarından kurtulur. Konkordato hem borcun ödenmesi gereken kısmına hem de alacaklılarla yapılan anlaşmaya verilen isimdir. Anlaşma sonucu belirli şartlar altında borçlu, borcun mahkeme tarafından belirlenen kısmını ödemek zorundadır. İflas erteleme kaldırıldığından beri, zor durumdaki şirketlerin en çok başvurduğu yöntem budur.

Mahkemeler tarafından belirlenen bu konkordato kararı resmi konkordatodur. Bunun dışında sadece şirket sahipleri ve alacaklılar arasında yapılan özel bir konkordato da yapılabilir. Özel konkordato borçlu ve alacaklıların iradesine bağlıdır. Onların uzlaşmasına göre koşullar ve ödenecek borç miktarı belirlenir. Bu anlaşmaya katılmak istemeyen alacaklı, buna uymak zorunda değildir. Resmi organların hiç birisi de özel konkordatoyla ilgilenmez.

Konkordato İflas Ertelemeden Daha Riskli Bir Yöntemdir

Aslında konkordato uygulaması oldukça zor ve riskli bir yöntemdir. Her an iflas riski vardır. Borçlu şirkete iflas erteleme için tanınan süreden çok daha kısa bir süre verilir. Ancak ülkemizde 1 Ağustos’ta yayınlanan bir KHK’yla iflas erteleme kaldırılmıştır. İflas ve haciz yoluyla mallarına el konulmasını istemeyen ve borçlarının en az yüzde ellisini elindeki imkanlarla ödemeye çalışan şirket ve firmalar son zamanlarda konkordatoya başvurmak zorunda kalmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.