serbestpiyasa.co

Faizsiz Sigorta Tekafül Sigorta Nedir Ve Temel İlkeleri Nelerdir

Tekafül Sigorta

Tekafül sigorta insanların karşılıklı olarak yardımlaşması ve zor durumlar için birbirlerini sigorta altına almalarını ifade eden bir sigorta sistemidir. İlk defa 1979 yılında kurulmaya başlayan tekafül şirketleri ile birlikte İslami borsa, İslami sigortacılık, İslami bankacılık, İslami ekonomi kavramları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Kar amacı bulunmayan sigorta şirketi sahiplerinin bir araya geldiği tekafül sigorta sistemi, sigorta şirketinin birikmiş olan fonlarının faiz getirisi olmayan yatırım dallarında değerlendirilmesi mantığına dayanıyor. Burada en önemli unsur bir hasar durumu oluştuğunda bu hasar durumu tüm katılımcılar arasında paylaştırılarak hasarın ortadan kaldırılması dır.

Faizsiz Tekafül Sigorta Nedir

Faizsiz Tekafül Sigorta

Tekafül Sigorta Sisteminde Temel İlkeler

Karşılıklı olarak insanların birbirleri ile dayanışma içerisinde olabilmeleri için kurulan tekafül sigorta sisteminin belirli temel ilkeleri bulunuyor. İlk temel ilke, yardımlaşma konusunda bir amacın bulunmasıdır. Bir diğer ilke, şirket sermayedarlarının ve diğer katılımcıların ödemiş oldukları primlerin faiz getirisi olmayan bir yatırım aracında değerlendirilmesi işlemi gerçekleştirilmesi. Üçüncü olarak ise, sigorta teminatının verildiği konularda ahlaka aykırı ya da meşru görülmeyen durumlar konusunda seçici davranmasıdır. Bu ilkeler altında temelleri atılan ve günümüzde tüm dünya genelinde uygulanmaya özen gösterilen tekafül sigorta sistemi insanların faiz ortamına girmeden kendilerini güvence altına almalarına yardımcı oluyor.

Tekafül Sigorta ve Geleneksel Sigorta Farkları

Klasik sigorta şirketlerinde kar amacı her zaman için ilk hedeftir. Ancak tekafül sigortalarında ana amaç karşılıklı olarak yardımlaşma içerisinde bulunmaktır. Tekafül sigortada hiçbir işlem faizli bir alan içerisinde yapılmaz. Kar elde edilecekse bile bu karın faiz getirisi olmadan yapılması yapılmasına önem verilir. Klasik sigorta işleminde ise herhangi bir kısıtlama yoktur. Hangi alan çok karlı ise o alanda işlem yapılabilir ve kar edilebilir. Tekafül sigorta işlemleri mevcut şirketlerin denetiminde olduğu gibi İslami açıdan da bir denetime sahiptir. Ancak klasik sigorta şirketleri yalnızca yasalara uygun olmakla mesuldür. Tekafül sigorta sisteminde katılımcıların tüm birikimleri İslamiyete uygun olmak zorundadır. Ancak bu durum geleneksel sigorta sisteminde gerekli değildir. Kar getirmesi ve yasalara uygun olması yeterlidir.

İlginizi Çekebilir :  Ferdi Kaza Sigortasının Güvencesi Nedir Ne İşe Yarar

Tekafül Sigorta Uygulaması

Tekafül sigorta sistemi katılım sigortası adı ile de bilinen bir sigorta işlemidir. Bu işlemde katılımcılar bir araya gelerek bir fon havuzu oluştururlar. Katılımcılardan birisi herhangi bir hasar durumunda kaldığında bu havuzdan katılımcının zararı karşılanır. Hasar fazla olduğunda ve havuzdaki fonlar yetersiz kaldığında devreye diğer sermayedarlar girer, eksik olan kısımlar bu kişiler tarafından tamamlanır. Fon arttıkça sermayedarlar bu tamamlanmış olan eksik kısımları daha sonra tekrar alırlar. Tüm sigorta şirketleri gibi tekafül sigorta şirketleri de kapsam olarak aynı yasal standartlara tabidir ve poliçelerin düzenlenmesi bakımından herhangi bir ayrıma da tabi değillerdir. Sistemin daha sağlıklı çalışabilmesi için karşılıklılık esasına dayanması, kazaların ve diğer tehlikelerin yerinin değiştirebilmesi, veriler hakkında yönlendirici istatistiklerin tutulması son derece önemlidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.