Ekonomi Sözlüğü

Yoksulluk Sınırı Nedir? Genel olarak 4 kişilik bir aile yapısının zorunlu harcamalarının en az ne kadar olması gerektiğini hesaplayan değer yoksulluk sınırı olarak adlandırılmaktadır. Bu hesaplamada temel ihtiyaçlar olan ulaşım, su, giyim, elektrik, eğitim, kira ve kültürel etkinlikler gibi faktörler için gerekli olan para miktarı ifade edilir. Yoksulluk sınırının hesaplanmasında da bazı uygulamalardan...
Ayıplı mal nedir? Aldığınız ürün beklentilerinizi karşılamamış veya beklentilerinizi tamamen düşürmüşse, ayıplı mal olarak tanımlanır. Ürünlerin hepsi, kullanım kılavuzları içerisinde yazan bilgileri karşılaması gerekir. 4077 Sayılı Kanunu’n 4. Maddesine göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesi üzerinde hata olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan ya da eş zamanlı...
Sefalet Endeksi Nedir İşsizlik oranı ile enflasyon oranının toplanması ile elde edilen orana sefalet endeksi adı veriliyor. Sefalet endeksi kavramını ilk olarak Amerikalı bir iktisatçı olan Arthur Okhun geliştirmiştir. İşsizlik durumunun yükselmesi gelir durumu olmayan insanların artmasına, enflasyonun artması ise hayat pahalılığının artması anlamına geldiğinden sefalet endeksinin yüksek olması ekonominin bozulduğu...
Kısaca Patent Nedir? İnsan zekasının ürünü olan buluş, problemlere çözüm getirebilmelidir. Buluş, teknolojik ve tarımsal alanlardaki uygulama ve işlemlere getirilen çözümler ve ortaya çıkan sorunlara karşı yaratıcı yöntemler sunmaktır. Patent resmi kuruluşlar tarafından verilen bir belgedir. Buluş sahibine ortaya çıkarttığı buluşunu belirli bir süre içerisinde üretme, kullanma, satma hakkı tanımaktadır. Patent Patent...
Kısaca Marka Nedir Şirket ya da firmanın kendi ürünlerine verdiği isim ya da isimlere marka adı verilmektedir. Marka firmanın kendi adı da olabilir ya da ürünü için kullandığı isim de olabilir. Bir ürünü piyasadaki benzer ürünlerden ya da piyasadaki diğer ürünlerden ayırt etmek için kullanılan marka isim, amblem, desen, sayı, sözcük...
Konkordato Nedir Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, bazı firmaları yaklaşık olarak 12 yıldır pek başvurulmayan bir yola yöneltti. Konkordato ilan etmek zorunda kaldılar. Bunun bir sebebi de iflas ertelemenin artık mümkün olmamasıdır. Mali yönden zor durumda ve batmış olan bir şirketin ya da firmanın borçlarını belli koşullar çerçevesinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları...
Serbest Bölge Nedir? Serbest bölge genel olarak tanımlanacak olursa, bazı konularda özelleşmiş ve kısıtlamaların bulunmadığı bölgelerdir. Serbest bölge üzerinde fiziki bölgelerden ayrı bir oluşum mevcuttur. Ülke içerisinde geçerli olan ticari ve mali buna ek olarak iktisadi alanlara ait hukuki ve idari düzenlemeler bu alanlarda uygulanmayabilir. Bazı durumlarda ise sadece kısmen uygulanır....
Açlık Sınırı Nedir? Açlık sınırı, en az 4 kişilik bir ailenin asgari mutfak giderlerini sağlaması amacıyla gereken harcama tutarıdır. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen standartlara göre hesaplanan bu sınırın bazı değerleri vardır. Öncelikle çalışan bir kişi ile 0-6 yaş ve 6-15 yaş arası olan bireylere göre hesaplanmakta olan açlık sınırı,...
Sayfa başına git